Consultancy

Advisering in de beantwoording van technische vraagstukken.

één stap vooruit

Uitvoering van nieuw gewenste- of aanpassing van bestaande situaties.

Ontwerp & Analyse

Stap die volgt op consultancy in uitwerking van de adviesresultaten.

Stap twee

Geïntegreerde inzet van technische advisering, ontwerp en analyse.

Projectbegeleiding

Overnemen van handelingen in voorbereidings- en uitvoeringstrajecten.

Stap drie

Het uitgangspunt is facilitair en op maat te ondersteunen.

Geschilbemiddeling

Leveren van advies en begeleiding ter oplossing van geschillen.

Extra Stap

Het opstellen van een onafhankelijk deskundige-advies.

Neem contact op

Waarom kiezen voor Maissan?

Bouwen, verbouwen en onderhouden, drie pijlers, die eigenaren en/of beheerders van vastgoedprojecten continu bezig houden. Vaak voldoet het vastgoed niet aan de gebruikerswens en is er sprake van noodzakelijk uit te voeren aanpassingen en vernieuwingen. Ook komt het regelmatig voor dat, als gevolg van gewijzigde regelgeving of instandhouding aan panden, onderhoudsingrepen moeten worden verricht. Complexe vraagstukken waarbij het draait om tijd en kennis om deze processen gaande te houden. En niet zelden ontbreekt het aan deze tijd en kennis.

Maissan bv, regisseurs in bouwprocessen, is als bouwkundig ingenieurs- en adviesbureau ondersteunend en coördineert sinds 1990 deze procesgangen van bouwprojecten. Zowel in het voorbereiding- als in het uitvoeringstadium, waarbij het karakter van de werkzaamheden technisch en administratief van aard is.

  • bouwkundig advies, waarbij het gaat om het uitvoeren van bouwkundige- en installatietechnische inspecties en opstellen van rapportages van bouwwerken ten behoeve van gebouwmutaties ( NEN 2767-meting ), gebouwtransformaties, taxaties, planvoorbereiding, juridische aanspraken en advisering op de aspecten energieprestatie, duurzaamheid en brandpreventieve voorzieningen van bouwwerken.
  • projectbegeleiding van verbouw- en nieuwbouwprojecten, waarbij het gaat om projectontwikkeling in zowel de particuliere-, profit- als de non-profit sector, management van het voorbereidings- en uitvoeringsproces en projectleiding, directievoering en toezicht houden van werken in uitvoering.

  • ontwerp & analyse van verbouw- en nieuwbouwprojecten, waarbij het gaat om het analyseren / opstellen van inpassingsvraagstukken, ruimtebehoefte en het programma’s van eisen, het analyseren / opstellen van ruimtelijke ontwerpuitgangspunten en bouwkundige- en installatietechnische doorwerking hiervan en het in 2D- en 3D uitwerken van plannen.
  • juridische begeleiding, waarbij het gaat om analyse en advies bij juridische vraagstukken en inzet van onpartijdige deskundigheid, alsmede mediation bij geschillen in bouwprocessen.
0
Jaar Ervaring
0
Non-Profit Projecten
0
Profit Projecten
0
Particuliere Projecten

De bewezen aanpak van Maissan

Bedrijfsgebouwen   Onderwijs gebouwen   Zorg en welzijn   Enkelvoudige woningen

Onze tevreden klanten