Maissan bv is ingeschreven in het register van de Deskundige Index van De Rechtspraak als overkoepelende organisatie van de gerechtshoven in Nederland.

Binnen alle gerechten levert de deskundigenindex informatie over in te zetten getuige- deskundigen. Het deskundigenregister borgt daarmee de kwaliteit van deskundigen. Het kennisniveau van rechters op de belangrijkste deskundigheidsgebieden moet zodanig zijn dat de inbreng van deskundigen voldoende kritisch kan worden benaderd. Het vraagt kennis over de belangrijkste methoden van onderzoek en diepgaander kennis over de betreffende wetenschapsgebieden.