Maissan is met ingang van 5 juli 2012 toegelaten tot ISO 9001 certificatie. ISO 9001 certificering is een beleidskader bij de ontwikkeling, invoering en verbetering van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.


De norm geeft de eisen weer om processen, die belangrijk zijn voor het verhogen van een efficiënte  bedrijfsvoering ( en dus klanttevredenheid ), te borgen en te verbeteren.

Toepassen van de ISO 9001 Certificering leidt tot inzicht en beheersing van de bedrijfsprocessen, waarin gericht verbeteringen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot minder fouten, minder kosten en meer tevredenheid.

Tevens voldoet Maissan met ingang van 5 juli 2012 aan de ISO 26000-richtlijnen, deze richtlijnen geven handvatten voor het proces dat ten grondslag ligt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is in toenemende mate vraag ( vanuit overheden, maar ook vanuit de maatschappij organisaties ) naar bedrijven, die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Met het voldoen aan de ISO 26000-richtlijnen neemt Maissan de  verantwoordelijkheid voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten. Maissan is constant op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid extra vorm te geven.