Maissan is nu ook NEN 2767 gecertificeerd. Een integrale inspectie volgens NEN 2767 is de graadmeter voor de staat van onderhoud van uw gebouw en de installaties die ervan deel uitmaken.
Een objectief ijkpunt voor uw beslissingen over de onderhoudsplanning en het budget en dus bepalend voor uw strategie in de komende jaren.

Met de NEN 2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vast te leggen, onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen.