Projectomschrijving

Op de bestaande locatie aan de Mozartlaan in Rotterdam waren ten behoeve van de residentiële huisvesting van circa 80 kinderen medio jaren ’90 een drietal woonvoorzieningen gerealiseerd, welke naar gewenst gebruik dienden te worden omgezet naar een achttal vrijstaande paviljoens. In opdracht van HORIZON werden hieraan ten behoeve van de behandelingsondersteuning een separaat kantoorgebouw en een activiteitencentrum toegevoegd. Tevens diende het volledige terrein in het kader de nieuwe stedenbouwkundige setting te worden heringericht. In de opgave was het noodzakelijk om de huisvesting van de kinderen op het terrein te behouden en tevens hun bewegingen in het buitengebied veilig te stellen. Het project ( zowel sloop als nieuwbouw ) werd op grond hiervan in fasen uitgevoerd. De totale stichtingskosten van dit project bedroegen circa € 10.0 mio.