Projectomschrijving

Een in de jaren ’80 in onbruik geraakte kleuterschool leverde de basis voor de ontwikkeling van een Medisch Kinderdagverblijf met een plaatsingscapaciteit van circa 40 kinderen, dat in 1987 met inzet van beperkte middelen haar deuren opende. In het kader van een upgrading van veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen heeft in opdracht van HORIZON recent een aanvullende investering plaatsgevonden, waarmee de toegankelijkheid van het stadspand kon worden verbeterd en het gebruik van de groepsruimten kon worden uitgebreid en verbeterd. Als gevolg hiervan is ook een mogelijkheid tot plaatsingsuitbreiding gerealiseerd. De totale stichtingskosten van dit project bedroegen circa € 0.75 mio.