Projectomschrijving

Het Kinderhuis Oostvoorne kent een lange geschiedenis als oorspronkelijke ‘opfris-locatie ‘ voor Rotterdamse stadskinderen met gezondheidsklachten en is vanuit die historie ook gegroeid naar een medische opvangvoorziening, waarvoor begin jaren ’80 een nieuwbouwcomplex in losstaande paviljoens is gerealiseerd. Vanaf dat moment zijn er in opdracht van HORIZON voortdurende gebruiksaanpassingen uitgevoerd, waarvoor recent de laatste upgrading en uitbreiding van plaatsen is afgerond. Met deze uitvoering zijn tevens alle staffuncties in een hiervoor separaat ontwikkeld kantoor ondergebracht. De totale stichtingskosten van dit project bedroegen circa € 1.2 mio.